Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Folkpensionsanstalten, Institutet för hälsa och välfärd
Med ett finländskt elektroniskt recept kan man hämta ut läkemedel på europeiska apotek

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 21.1.2019 10.57
Pressmeddelande 10/2019

Ett elektroniskt recept som skrivits ut i Finland fungerar nu i begränsad utsträckning även utanför hemlandets gränser. Finland och Estland är de första länder där tjänsten fungerar. Senare utvidgas tjänsten också till andra länder i Europa.

I början fungerar tjänsten från Finland till Estland. Tjänsten kan till en början fungera långsamt och det lönar sig att reservera tid för att uträtta sitt ärende. Apoteken i Finland kan i framtiden på motsvarande sätt expediera elektroniska recept från andra europeiska länder.

I och med reformen får en person som har en finländsk personbeteckning med ett finländskt elektroniskt recept skaffa sig receptbelagda läkemedel som förskrivits till honom eller henne på europeiska apotek. Det går att hämta ut ett läkemedel med giltiga recept som finns i Receptcentret.

Receptuppgifter kan lämnas ut till ett utländskt apotek endast med patientens samtycke. Samtycke till användningen av tjänsten ges i tjänsten Mina Kanta-sidor. Samtycket gäller tills vidare, och det kan också återkallas i tjänsten Mina Kanta-sidor.

Tjänsten gynnar till exempel resenärer vars läkemedel har blivit kvar hemma eller de som är ute och reser en längre tid. Därmed är det möjligt att till exempel skaffa läkemedel som kräver kylförvaring vid resmålet.

Ett finländskt recept garanterar inte att man får ett visst läkemedel på apoteket i ett annat land eftersom alla läkemedel inte nödvändigtvis finns i alla länder. Dessutom kan de tillgängliga läkemedelspreparaten variera i fråga om namn och förpackningsstorlek. Om ett läkemedel inte kan expedieras med ett finländskt recept, måste resenären vid behov vända sig till den lokala hälso- och sjukvården.

När en patient köper läkemedlet på ett utländskt apotek, ska han eller hon ha med sig en officiell identitetshandling, dvs. pass eller identitetskort. Tills vidare kan endast en myndig person hämta ut läkemedel för sig själv.

Det är inte möjligt att få direktersättning på plats på apoteket för läkemedel som köpts utomlands. Patienten ska själv ansöka om eventuella läkemedelsersättningar senare i Finland.

Patienten kan fortfarande använda ett europeiskt recept i pappersform när han eller hon uträttar sina ärenden utanför Finlands gränser. De grundläggande principerna för expediering och anskaffning av ett läkemedel är desamma för recept i pappersform och elektroniska recept.

Det europeiska elektroniska receptet har genomförts som ett projekt som samfinansierats av EU.

Ytterligare information

Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 370
Konstantin Hyppönen, Kanta-arkitekt, Folkpensionsanstalten, tfn 050 551 6096
Viveca Bergman, utvecklingschef, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7402

Kanta.fi – hur man ger sitt samtycke i Mina Kanta-sidor och övriga receptanvisningar för medborgare:

Tillbaka till toppen