Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtanden om utkastet till beslut i fråga om användningen av skyddsutrustning inom socialvården

Social- och hälsovårdsministeriet
17.4.2020 14.26
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet överväger att fatta beslut om att vidta sådana styråtgärder inom socialvården som avses i beredskapslagen. Syftet med beslutet är att säkerställa att man inom socialvården använder ändamålsenlig skyddsutrustning på ett enhetligt sätt och på så sätt skyddar klienter som löper ökad risk att bli allvarligt sjuka till följd av coronavirussmitta (covid-19).

Social- och hälsovårdsministeriet begär nu utlåtanden om utkastet till beslut av kommuner, samkommuner, privata producenter av socialservice och landskapet Åland.

Önskemålet är att de som uttalar sig särskilt tar ställning till om de nuvarande anvisningarna om skyddsutrustning är tillräckliga och tydliga och om de följs samt till de faktiska möjligheterna att följa anvisningarna.

Utlåtandena ska levereras senast den 27 april 2020. Tiden för hörandet är kort på grund av att ärendet till följd av undantagsförhållandena är brådskande.

Samrådshandlingarna har delgetts genom offentlig delgivning:

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, direktör, tfn 0295 163 394
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd, tfn 0295 163 239, [email protected]

Relevanta anvisningar

Tillbaka till toppen