Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet preciserar de tidigare anvisningarna om beredskap mot coronaviruset inom mun- och tandvården

Social- och hälsovårdsministeriet
19.3.2020 16.23
Pressmeddelande 54/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har den 18 mars preciserat de praktiska anvisningarna som gavs den 13 mars om hur aktörerna inom mun- och tandvården ska förbereda sig på coronaviruset på mottagningarna.

Anvisningarna har preciserats i enlighet med regeringens riktlinjer för ibruktagandet av beredskapslagen och social- och hälsovårdsministeriets riktlinjer.

I anvisningarna står fortsättningsvis att varje mottagning som tillhandahåller mun- och tandvård ska ha 
instruktioner för hur man agerar i fråga om coronaviruset i varje skede av sjukdomens spridning. Även 
regionalt kan man komma överens om hur man genomför den nödvändiga tandvården för patienter som smittats av coronaviruset. 

Det är viktigt att mottagningarna för mun- och tandvård handlar på ett sådant sätt att patienterna inte 
utsätts för smitta. På mottagningarna ska man sörja för de anställdas säkerhet i arbetet också då de vår-dar patienter som är smittade av coronaviruset.  

Ytterligare information:

Merja Auero, medicinalråd, [email protected]

Tillbaka till toppen