Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet förnyar styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården – två nya samarbetsgrupper för regionala aktörer

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2021 12.01 | Publicerad på svenska 20.1.2021 kl. 8.51
Pressmeddelande 12/2021

Social- och hälsovårdsministeriet förnyar styrningen av informationshanteringen inom social- och hälsovården. Som en del av reformen tillsätter social- och hälsovårdsministeriet två samarbetsgrupper för regionala aktörer: en riksomfattande delegation för informationshantering inom social- och hälsovården och en riksomfattande styrgrupp för informationshantering inom social- och hälsovården.

Syftet med reformen av styrmodellen är att förbättra samarbetet mellan ministeriet, regionala aktörer inom social- och hälsovården och centrala intressegrupper. Ett ytterligare mål är att regionerna och andra centrala intressegrupper bättre än tidigare ska kunna delta i beslutsfattandet och beredningen av innehållet i styrningen av informationshanteringen.

"Det är viktigt med ett fungerande samarbete. Fördelarna med digitalisering och informationshantering förverkligas i sista hand då kunden använder de tjänster som hen behöver, dvs. regionala offentliga och privata social- och hälsovårdstjänster”, säger dataadministrationschef Markku Heinäsenho.

Nya samarbetsgrupper

Riksomfattande delegation för informationshantering inom social- och hälsovården

Den riksomfattande delegationen för informationshantering inom social- och hälsovården sammanträder två gånger om året för att diskutera social- och hälsovårdens behov och mål samt de möjligheter som digitaliseringen ger i fråga om främjandet av dem. Social- och hälsovårdsministeriet gör årligen betydande satsningar för att utveckla riksomfattande digitala lösningar. Diskussioner om olika aktörers behov är en förutsättning för att satsningarna ska kunna riktas på ett effektivt sätt. Till delegationen kallas de ansvariga beredarna för de välfärdsområden som ska inrättas samt de centrala nationella verkställande myndigheterna och intressegrupperna.

Styrgrupp för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården

Styrgruppen för den riksomfattande informationshanteringen inom social- och hälsovården styr den nationella projektportföljen för informationshanteringen inom social- och hälsovården (bl.a. utvecklingen av Kanta). Gruppen behandlar projektplanerna för nya projekt samt lägesrapporterna för pågående projekt och granskar i synnerhet betydande avvikelser och risker. Till gruppen kallas representanter för ledningen inom informationsförvaltningen i specialupptagningsområdena och stora städer samt en representant för det regionala och kommunala samarbetsforumet för informationsförvaltning inom social- och hälsovården (AKUSTI). I gruppen ingår dessutom företrädare för de centrala nationella verkställande myndigheterna samt DigiFinland Oy.

Social- och hälsovårdsministeriet skickar regionala aktörer och andra intressegrupper separata kallelser att delta i grupperna.

Vad innebär styrning av informationshanteringen inom social- och hälsovården?

I ett digitaliserat samhälle är utvecklingen av informationshanteringen ett viktigt sätt att skapa nytt värde. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för den allmänna planeringen, styrningen och övervakningen av informationshanteringen inom sitt ansvarsområde samt för finansieringen av betydande riksomfattande projekt. Ministeriet uppdaterar årligen utvecklingslinjerna för den riksomfattande informationshanteringen och styr genomförandet av dem tillsammans med regionala aktörer och centrala intressegrupper. Målet med styrningen är att stödja den regionala digitaliseringen och främja de fördelar som kan uppnås genom det riksomfattande samarbetet.

Mer information

Markku Heinäsenaho, dataadministrationschef, tfn 0295 163 158, [email protected]
Minna Saario, direktör, tfn 0295 163 146, [email protected]

Tillbaka till toppen