Hoppa till innehåll
Media

Skadeverkningar av penningspel bekämpas med hjälp av ett nytt program

inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2022 10.00
Pressmeddelande 118/2022
euroja

Tisdagen den 10 maj 2022 gavs ut ett spelpolitiskt program 2030 som innehåller riktlinjer för att förebygga och minska skadeverkningar av penningspel. Penningspel kan leda till många olika skadeverkningar, såsom ekonomiska förluster och hälsoproblem.

- Spelproblemen kan orsaka stora tragedier i en människas liv. Därför måste vi beslutsfattare bekämpa skadeverkningar efter vår bästa förmåga. Det nya programmet ger oss goda verktyg för detta arbete, säger familje- och omsorgsminister Aki Lindén

- Regeringen är starkt engagerad i att minska skadeverkningar. Regeringen har i enlighet med regeringsprogrammet genomfört en reform av lotterilagen som började gälla vid ingången av året. Syftet med reformen är att på ett intensivare sätt bekämpa och minska skadeverkningar av penningspel. Det spelpolitiska programmet ger också riktlinjer för framtiden, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Målet är ett spelsystem som effektivt förebygger skadeverkningar 

Programmets övergripande mål är att se till att spelsystemet förebygger och minskar skadeverkningar på ett effektivt sätt och att avkastningen av penningspel inte ska styra penningspelspolitiken. I Finland ligger ansvaret för att anordna penningspelsverksamhet på ett bolag, det vill säga Veikkaus Ab. Ett system med ensamrätt är sällsynt ute i världen. De centrala aktörerna och deras uppgifter fastställs i lotterilagen. 

Målet med programmet är att bekämpa skadeverkningar genom beslut som bygger på bästa tillgängliga information, genom bedömning av strukturen för att styra systemet med ensamrätt och genom utveckling av myndighetssamarbetet.  

Programmet ska förbättra kvaliteten på och tillgången till hjälp vid spelproblem 

Ett ytterligare mål är att se till att social- och hälsovården identifierar spelproblemen bättre och att förbättra kvaliteten på och tillgången till tjänster. Även självdestruktiviteten och överskuldsättningen som spelberoendet kan leda till ska förebyggas och minskas.  

Digitaliseringen är både en utmaning och en möjlighet när man tänker på att förebygga och minska skadeverkningar. Ett problem är det digitala spelutbudet utanför systemet med ensamrätt. Samtidigt ger digitaliseringen möjligheter till exempel till att kräva obligatorisk identifiering och att utveckla spelrestriktioner. För spelproblemen söks också allt oftare hjälp via elektroniska kanaler.

Omkring tre procent av finländarna är och 11 procent riskerar att bli spelberoende (THL 2019). Det spelpolitiska programmet ingår i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering.  För programmet svarar social- och hälsovårdsministeriet som tillsätter en styrgrupp för att följa upp och utvärdera utfallet av målen. 

Mer information:

Mari Pajula, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 040

Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, inrikesministeriet, tfn 0295 488 573 (lotterilagstiftningen)
 

Aki Linden Krista Mikkonen
Tillbaka till toppen