Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

En bedömning av likalönsprogrammet förordar konkreta åtgärder för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män

14.12.2018 11.23 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 13.24
Pressmeddelande 208

Skillnaderna i löneinkomster mellan kvinnor och män är över 7 000 miljoner euro per år. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat långsamt, och i nuvarande takt tar det decennier innan löneskillnaden avlägsnats.

Om målet för lika lön råder det en stark enighet på trepartsbasis, men det finns färre metoder nu jämfört med tio år tidigare för att uppnå det. 

Detta konstaterar DI Leo Suomaa i sin helhetsbedömning av likalönsprogrammet 2016–2019. Programmet på trepartsbasis strävar efter att minska den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män som för närvarande uppgår till cirka 16 procent på hela arbetsmarknaden.

Likalönsprogrammen har enligt bedömaren haft en betydande samhällelig effekt, även om det är svårt att bedöma deras direkta effekt på löneskillnaden mellan kvinnor och män. Leo Suomaa föreslår att åtgärderna för att åstadkomma lika lön ska fortsätta och effektiviseras. Bedömningen förordar att olika metoder används i stor utsträckning för att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Kunskap om löner måste ökas

De experter som intervjuats ansåg att även dålig kunskap om löner eller brist på lönetransparens kan inverka på skillnaderna i löneinkomster.  När ett företag eller en annan organisation har gjort en ordentlig lönekartläggning som lagen förutsätter har det i regel lett till att ogrundade löneskillnader avlägsnats.  Suomaa bedömer att det behövs verktyg på företags- och arbetsplatsnivå, även digitala, för att stödja verkställandet av lagen.

Ansvarig minister för jämställdhetsfrågor Annika Saarikko betonar att takten för att minska den utdragna löneskillnaden mellan kvinnor och män ska ökas. En metod är att stärka lönetransparensen genom lagstiftning. Vid ingången av året inleder en arbetsgrupp på trepartsbasis som har till uppgift att utreda behoven att ändra lagstiftningen som gäller lönetransparens. Arbetsgruppens utredning kommer att finnas tillgänglig vid utgången av den innevarande regeringsperioden.

Engagemang för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män ska synliggöras

Regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna ska förbinda sig synligt för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män. Vissa saker har också redan gjorts. Till exempel familjeledighetsreformen som inverkar på likvärdiga möjligheter för karriär för kvinnor och män och förutsättningar för allmän lönetransparens har redan beretts så att man enligt Leo Suomaa kan förvänta sig beslut om dessa.

Likalönsprogrammets fortsättning diskuterades i dag under ledning av minister Saarikko vid ett möte om lika lön mellan arbetsmarknadschefer och centrala ministerier. Det råder enighet om att det behövs samarbete på trepartsbasis även i fortsättningen för att minska löneskillnaden mellan kvinnor och män.

”Jag efterlyser ambitioner och effektiva, även nya åtgärder”, betonar minister Saarikko.

Helhetsbedömningen av likalönsprogrammet 2016–2019 offentliggjordes vid ett likalönsforum den 14 december i Helsingfors. 

Likalönsforumet är ett årligt evenemang där löneskillnader mellan kvinnor och män och hur man ska minska dem behandlas. Forumet är en del av Likalönsprogrammet, som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information

Outi Viitamaa-Tervonen, projektchef, tfn 02951 63230
DI Leo Suomaa, tfn 040 506 5450