Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo till stöd för verkställigheten av familjevårdslagen på kommande – kommunernas synpunkter välkomna

Social- och hälsovårdsministeriet
3.7.2015 11.00
Nyhet 38/2015

En ny familjevårdslag trädde i kraft den 1 april 2015. Vid social- och hälsovårdsministeriet håller man för närvarande på och utarbetar material som ska stödja verkställigheten av lagen. En kvalitetsrekommendation för familjevården har börjat beredas, och ett kommuninfo om tillämpningen av familjevårdslagen kommer att sändas ut i augusti. Kommunerna har möjlighet att påverka innehållet i kommuninfot genom att skicka frågor och kommentarer om tillämpningen av familjevårdslagen till social- och hälsovårdsministeriet.

I maj sände social- och hälsovårdsministeriet ut en enkät till kommunerna om hur nuläget är när det gäller familjevården. Genom enkäten samlar man in uppgifter om hur kommunerna har ordnat familjevården. Med hjälp av svaren får social- och hälsovårdsministeriet information som kan användas som stöd vid beredningen av kvalitetsrekommendationen för familjevården.  Man önskar att kommunerna svarar på enkäten senast den 14 augusti.

Som stöd för kommuninfot kommer det på social- och hälsovårdsministeriets webbplats att göras en sida med frågor och svar om tillämpningen av familjevårdslagen. Frågor som gäller tillämpningen av familjevårdslagen kan skickas till jurist Erkki Papunen senast den 7 augusti per e-post till adressen [email protected]

Ytterligare information

Marjo Lavikainen, socialråd, tfn 02951 63581, [email protected] (t.o.m. 17.7)

Erkki Papunen, jurist, tfn 02951 63298, [email protected] (fr.o.m. 20.7)

Tillbaka till toppen