Hoppa till innehåll
Media

Nytt läkemedel som ersätts

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2004 8.00
Pressmeddelande -

Läkemedelsprisnämnden har godkänt att ett nytt läkemedelpreparat omfattas av specialersättning vid behandling av svåra och långvariga sjukdomar. Preparatet ersätts vid vård av patienter som beviljats rätt till specialersättning. Ändringen träder i kraft den 1 oktober 2004.

Actos, som innehåller den verksamma substansen pioglitazon, omfattas av specialersättning vid behandling av diabetes.

Läkemedelsprisnämnden fattade beslut om specialersättning den 23 augusti.

Ytterligare information:
generalsekreterare, överprovisor Sinikka Rajaniemi, tfn (09) 160 731 71, 040-501 50 76
överprovisor Elina Asola, tfn (09) 160 731 98, [email protected]

Tillbaka till toppen