Hoppa till innehåll
Media

Nu utlyses statsunderstöd för ordnande av mathjälp

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.8.2022 15.15
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet utlyser statsunderstöd för ordnande av mathjälp. Syftet med statsunderstödet är att ersätta kostnader för den mathjälp som allmännyttiga samfund, organisationer och stiftelser genomför.

Enligt de redogörelser som mathjälpsaktörerna gett ökade antalet människor som behöver mathjälp under våren 2022 som en följd av den långvariga covid-19-epidemin och kriget i Ukraina. Dessutom har prisökningarna lett till att mathjälpen fått nya användare i förvärvsarbetande låginkomsttagare och barnfamiljer. Bland de nya användarna av mathjälpen finns också ukrainare som flytt kriget. 

Syftet med understödet är att stärka och stödja ordnandet av mathjälp i hela landet och sprida god praxis för mathjälp.

För att få understöd krävs det att aktörens verksamhet är etablerad och att aktören bedriver samarbete på både lokal och nationell nivå.  

Det delas ut statsunderstöd för sammanlagt 800 000 euro. Ansökningstiden är 29.8.- 23.9.2022.

Ytterligare information:

Virva Juurikkala, socialråd, [email protected]

Tillbaka till toppen