Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nordiska konventionen om social trygghet revideras

Social- och hälsovårdsministeriet
8.10.2004 6.53
Pressmeddelande -

Den nordiska konventionen om social trygghet revideras. Syftet med den reviderade konventionen är att skapa klarhet i förhållandet mellan nordiska bestämmelser och EU-lagstiftning. I konventionen har man beaktat de ändringar som Europeiska unionen har gjort i rådets förordning om social trygghet. De särskilda nordiska bestämmelserna i den gällande konventionen bibehålls i den nya konventionen. Konventionen för inte med sig några förändringar i fråga om pensioner eller betalning av socialskyddsavgifter.

På arbetstagare och pensionstagare som flyttar från ett nordiskt land till ett annat samt deras familjemedlemmar tillämpas EU-lagstiftning. På andra personer tillämpas den nordiska konventionen. Konventionens huvudregel är att en person som är bosatt i ett nordiskt land omfattas av socialförsäkringsreglerna i bosättningslandet. Till exempel en person som studerar på heltid omfattas av den sociala tryggheten i det land där han eller hon är stadigvarande bosatt.

Den gällande nordiska konventionen från år 1992 har varit i kraft sedan den 1 januari 1994. En revidering har ansetts nödvändig särskilt på grund av EG-domstolens avgöranden och de ändringar som gjorts i EU-lagstiftningen. Revideringen har beretts av en arbetsgrupp som tillsatts av Nordiska socialpolitiska kommittén. Nordiska konventionen om social trygghet har ingåtts den 18 augusti 2003 och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen har utfärdats den 19 mars 2004.

Regeringen fattade beslut om innehållet i förordningen torsdagen den 7 oktober. Republikens president torde utfärda förordningen på fredag. Avsikten är att förordningen träder i kraft den 13 oktober 2004. Den nya konventionen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om social trygghet är i kraft från den 1 september 2004.

Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Marja-Terttu Mäkiranta, tfn 09-160 738 77
biträdande avdelningschef, regeringsrådet Anne Neimala, tfn 09-160 738 70

Tillbaka till toppen