Hoppa till innehåll
Media

Minister Mattila: På arbetsplatser finns en vilja att bli bättre

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.5.2017 15.21 | Publicerad på svenska 15.5.2017 kl. 12.47
Pressmeddelande 69/2017

Social- och hälsominister Pirkko Mattila berömmer arbetsplatsernas vilja i Finland att utveckla sin verksamhet i arbetslivets brytningstid. Det finns verklig viljestyrka på många arbetsplatser och där vill man genomföra en förändring själv. På dessa arbetsgemenskaper vill man inte bara vara stå och vänta på att man klarar sig igenom förändringen.

- På arbetsplatserna i Finland är man beredd att utveckla och genomföra en förändring. Detta utvecklingsarbete inverkar positivt på hela vårt samhälle. Dessa arbetsplatser vill själva utgöra ett exempel och för sin del vårt samhälle bättre, sade minister Mattila.

Minister Mattila delade den 9 maj ut arbetslivspriset till nio arbetsplatser i Finland för att ha utvecklat arbetslivet. Hela 99 sökande aspirerade på arbetslivspriset som nu delades ut för sista gången. Ett pris på 10 000 euro beviljades Anninpirtti, Sastamala, Tupahoiva Oy, Sastamala och grundskyddet i Svartså, barnskyddet i Mäntsälä och Borgnäs. En prissumma på 15 000 euro beviljades Maustaja Oy, Pyhäntä, Södra Karelens räddningsverk, Järvi-Saimaan Palvelut Oy, Sulkava, Skanska Oy, Tammerforsenheten, Åbo universitet och Joensuu stad. Allmänheten röstade Joensuu stad till den mest sporrande arbetsplatsen som även fick en bonus på 10 000 euro.

- Utveckling kräver inte alltid ytterligare pengar eller personal, utan det är möjligt att redan med befintliga resurser ändra verksamhetssätten. En förändring syns positivt i resultatet. Samtidigt förbättras de anställdas välbefinnande och i samhället syns detta till exempel som besparingar. I till exempel Joensuu och Åbo universitet har man genom fördomsfritt utvecklingsarbete undvikit uppsägningar. Trots en svår situation har man på arbetsplatserna förbättrat välbefinnandet i arbetet och produktiviteten, säger minister Mattila.

- På många av dessa arbetsplatser som nu belönats har man gjort sånt som förefaller enkelt och självklart. Men sådana är ju de bästa idéerna. Det som alla de nu belönade arbetsplatserna har gemensamt är att hela ledningen kraftfullt har förbundit sig till förändringen. De anställda har fått lov att genomföra sina idéer. Det är möjligt att på ett produktivt sätt göra personalen delaktig och låta den delta. Det är möjligt att förlänga arbetskarriärerna. Besparingar innebär inte automatiskt uppsägningar. Dessa arbetsplatser har i praktiken infört det som man ofta talar om i stora ordalag vid festtal. En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig, påminde minister Pirkko Mattila. 

Ytterligare information:

Ismo Suksi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 464, [email protected]

Meddelande: En positiv förändring på arbetsplatserna är möjlig


 

Tillbaka till toppen