Hoppa till innehåll
Media

Minister Pirkko Mattila:Tillgången på läkemedel i olika situationer ska säkerställas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2018 10.18 | Publicerad på svenska 26.4.2018 kl. 13.35
Pressmeddelande 65/2018

De problem i tillgången på läkemedel som förekom i höstas avslöjade enligt social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila sårbarheter i Finlands läkemedelsförsörjning. Vid social- och hälsovårdsministeriet har man funderat över hur man kan undvika motsvarande situationer i fortsättningen.

– Ministeriet har som mål att redan i år lämna förslag till författningar som gäller detta, sade minister Mattila i det tal som hon höll under apotekarevenemanget Apteekkaripäivät den 26 april.

Enligt en enkät som Fimea låtit göra har en majoritet av apoteken uppgett att problemen i läkemedelsdistributionen orsakade många besvärliga situationer. Apoteken lyckades dock hantera de problematiska situationerna genom att t.ex. expediera synonympreparat, låna läkemedel från ett närliggande apotek, expediera en mindre mängd läkemedel än vad som förskrivits eller genom att kontakta läkaren för att ändra en kunds medicinering. Minister Mattila riktade ett tack till apoteken för att de genom sitt agerande och sin flexibilitet löste situationerna så att man kunde undvika de allra värsta konsekvenserna.

I sitt tal påminde minister Mattila om apotekspersonalens roll i genomförandet av rationell läkemedelsbehandling. Läkemedelsbehandling är ett samarbete mellan den som förskriver läkemedlet, den som expedierar det och den som använder det. Man kommer tillsammans överens om målen för läkemedelsbehandlingen och hur behandlingen ska genomföras. Om en patient behandlar sina symptom med receptfria läkemedel, kan apotekspersonalen vara de enda yrkesmänniskorna inom hälso- och sjukvården som patienten kan be om råd och vägledning av för att kunna göra kloka val.

– Vi är lyckligt lottade, när vi har ett högklassigt och professionellt apotekssystem som medborgarna kan använda sig av, konstaterade minister Mattila i sitt tal.

Genomförandet av de åtgärder som regeringens apoteksarbetsgrupp drog upp riktlinjerna för i fjol fortsätter under våren, och bland annat ska antalet apotek ökas och anmälningsförfarandet för apotekstillstånd förenklas.

Enligt regeringens riktlinjer ska det finländska apotekssystemet även framöver ligga på inhemska experters ansvar och ha inhemska ägare. Jämlik tillgång till läkemedel och läkemedelssäkerhet ska också i fortsättningen utgöra kärnan i apoteksverksamheten, påminde Mattila.

Ytterligare information

Niina Perälä, social- och hälsovårdsministerns specialmedarbetare, tfn 046 923 4296, [email protected]

Tillbaka till toppen