Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och FPA informerar:
Mer information om tidtabellerna för coronaintyget

Social- och hälsovårdsministeriet
27.4.2021 16.49 | Publicerad på svenska 28.4.2021 kl. 12.58
Pressmeddelande 112/2021

Det coronaintyg på Mina Kanta-sidorna som bereds i Finland ska tas i bruk stegvis.

I slutet av maj införs ett nationellt coronavaccinationsintyg som innehåller uppgifter om de coronavaccinationer som personen har fått. Detta coronavaccinationsintyg kan användas t.ex. vid gränsövergångssituationer i de EU-länder som godkänner ett nationellt coronavaccinationsintyg. EU-länderna kan alltså själva besluta om de godkänner intyget vid gränsövergångssituationer.

I juli införs EU:s gemensamma coronaintyg som ska innehålla ett coronavaccinationsintyg, ett intyg över ett negativt testresultat och ett intyg över genomgången coronavirussjukdom. Detta mer omfattande coronaintyg ska fungera och godkännas i alla EU-länder när EU-förordningen om ett elektroniskt coronaintyg har trätt i kraft. Avsikten är att förordningen ska antas i slutet av juni och att medlemsstaterna ska verkställa den före ingången av augusti.

Varför upprättas coronaintyget på Mina Kanta-sidorna stegvis?

Det nationella vaccinationsintyget blir färdigt först, dvs. i maj, eftersom utvecklandet och utarbetandet av det är långt framskridet. Uppgifter om de coronavaccinationer som getts finns redan tillgängliga via Kanta-tjänsten.

EU:s gemensamma coronaintyg blir färdigt senare, eftersom det kan tas i bruk först när EU-förordningen om ett elektroniskt coronaintyg har trätt i kraft. Samtidigt säkerställs det att uppgifterna om coronavirustester finns tillgängliga på ett täckande och högklassigt sätt från alla verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården.

Det nationella coronavaccinationsintyget kan redan i maj underlätta resandet, eftersom det är lättillgängligt för resenären och andra EU-länder kan godkänna det om de så önskar, även om EU-förordningen ännu då inte är i kraft.

Vilka är fördelarna med coronaintyget?

För resenären är det lätt att få och visa upp coronaintyget: var och en kan visa upp intyget på sin egen mobilapparat eller skriva ut det på papper. Intyget är gratis.

Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården behövs inte för att utfärda intyg: intyget skapas automatiskt på Mina Kanta-sidorna och resurserna inom hälso- och sjukvården kan användas för andra uppgifter.

Det är lätt för EU-länderna att läsa de inkommande resenärernas coronaintyg, eftersom de är enhetliga i hela EU. Länderna beslutar själva vilka intyg som krävs av dem som kommer till landet och om det t.ex. krävs att man fått en eller två vaccindoser. Enligt EU-förordningen måste medlemsländerna godkänna EU:s gemensamma coronaintyg, om medlemslandet godkänner också andra motsvarande intyg.

Varför upprättas coronaintyget i Finland på Mina Kanta-sidorna?

Mina Kanta-sidorna är bekanta för många medborgare och det är en informationssäker driftmiljö. År 2020 hade Kanta-tjänsterna 2,7 miljoner användare. På Mina Kanta-sidorna är det också möjligt för vårdnadshavaren att uträtta ärenden för en minderårig samt från och med mars också för en annan myndig persons räkning.

Mina Kanta-sidorna är den enda webbtjänsten för medborgarna i Finland som visar vårduppgifter som registrerats inom hela hälso- och sjukvården och som registrerats i Kanta-tjänsten. Det är dock inte obligatoriskt för medborgarna att använda tjänsten.

Av användaren kräver Mina Kanta -tjänsten stark autentisering t.ex. med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.

Uppgifterna i coronavaccinationsintyget fastställs på internationell nivå för att de ska vara enhetliga i alla länder, och det elektroniska intyget på Mina Kanta-sidorna ska följa de internationella bestämmelserna.

Kan coronaintyget fås från något annat ställe än Mina Kanta-sidorna? 

Eftersom alla inte använder eller har möjlighet att använda Mina Kanta-tjänsten, ska man om man så önskar kunna få vaccinationsintyget också från den instans som gett vaccinet. Redan nu kan en person, om hen så önskar, få ett coronaintyg från hälso- och sjukvården.

Ytterligare upplysningar:

Minna Saario, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (allmänna frågor)
Paula Tiittala, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (frågor som gäller användningsändamål)
Jari Keinänen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (frågor som gäller användningsändamål)
Aleksi Yrttiaho, direktör för informationstjänsterna, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Marina Lindgren, direktör för informationstjänsterna, FPA, [email protected] (frågor om Kanta-tjänsten) 

Tillbaka till toppen