Hoppa till innehåll
Media

Lagen om Folkpensionsanstalten ändras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2021 13.30
Pressmeddelande

Syftet med lagändringen är att revidera bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens uppgifter och organisation så att de motsvarar nuläget. I lagen införs också en möjlighet att delge Folkpensionsanstaltens beslut om förmåner elektroniskt till kunden, om kunden så önskar.

Genom att uppdatera bestämmelserna om Folkpensionsanstaltens uppgifter och organisation säkerställer man att Folkpensionsanstaltens verksamhet är tidsenlig och effektiv. 

Republikens president stadfäster lagen den 21 maj 2021.

Lagen träder i kraft den 1 juni 2021.

Ytterligare information:

Mikko Horko, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 344

Tillbaka till toppen