Hoppa till innehåll
Media

Lagändringarna med syftet att utveckla den partiella sjukdagpenningen, rehabiliteringspenningen och arbetspensionsrehabiliteringen har sänts på remiss

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2022 15.19 | Publicerad på svenska 17.6.2022 kl. 15.43
Pressmeddelande 155/2022

En del av förslagen i propositionen hänför sig till det mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller att revidera rehabiliteringssystemet utifrån rehabiliteringskommittén förslag. De föreslagna lagändringarna ska förtydliga verkställandet av förmånerna och förbättra likabehandlingen av förmånstagare och sökande.

Regeringen föreslår ändringar i sjukförsäkringslagen, lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare, lagen om sjömanspensioner och i pensionslagen för den offentliga sektorn.

Syftet med ändringarna av den partiella sjukdagpenningen är att människor ska fortsätta arbeta och ha lättare att återvända till heltidsarbete. Syftet med ändringarna gällande Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmån är att främja likabehandlingen av kunder och förtydliga olika situationer som gäller rätten till förmåner. Med ändringarna som föreslås gällande kriterierna för arbetspensionsrehabilitering strävar man efter att förenkla och förtydliga verkställandet av arbetspensionsrehabiliteringen.  

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2023 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Remisstiden är 17.6.–12.8.2022.

Mer information

Kaisu Harju-Kolkka, specialsakkunnig [email protected] (frågor om rehabiliteringslagen, semester 20.6.—1.7.2022  och 18.7.—29.7.2022)

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman [email protected] (frågor om sjukförsäkringslagen, semester 11.7.—29.7.2022)

Eva Aalto, regeringssekreterare [email protected] (frågor om arbetspension, semester 27.6 – 15.7.2022)

Tillbaka till toppen