Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inbesparingarna i fråga om läkemedelsersättningar minskar år 2016

Social- och hälsovårdsministeriet 24.11.2015 9.58
Pressmeddelande 192/2015

Statsminister Juha Sipiläs regering har beslutat att halvera inbesparingen på 50 miljoner euro i fråga om läkemedelsersättningarna för år 2016. Regeringen föreslår att inbesparingen på 25 miljoner euro delas upp så att konsekvenserna av besparingarna gäller både läkemedelsanvändarna och aktörerna inom läkemedelsbranschen.

Regeringen lämnade tisdagen den 24 november en proposition om saken med förslag till komplettering av sin tidigare proposition (RP 106/2015 rd). Propositionen hänför sig till tilläggsbudgetförslaget för 2016 och lagarna avses träda i kraft 1.1.2016 så som det har föreslagits i regeringens proposition som är under behandling i riksdagen.

För att genomföra regeringens beslut föreslås det att den försäkrades initialsjälvrisk för läkemedelsersättningar ändras till 50 euro, den läkemedelsspecifika självrisk som hänför sig till den högre specialersättningen till 4,50 euro och den läkemedelsspecifika självrisken efter att årssjälvrisken har överskridits till 2,50 euro.

Det föreslås att 12,5 miljoner euro av inbesparingen ska gälla aktörerna inom läkemedelsbranschen och att inbesparingen genomförs år 2016 med en återbetalningsavgift av engångsnatur och en temporär höjning av apoteksavgiften.

Ytterligare information:

Kirsi Päivänsalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63195, [email protected]