Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Beloppen av utkomststödets grunddel för 2019

Social- och hälsovårdsministeriet
2.1.2019 10.16
Nyhet

Beloppen av utkomststödets grunddel för 2019 har fastställts. Från och med den 1 januari 2019 är grunddelens belopp för en ensamstående 497,29 euro per månad. För ensamförsörjare är grunddelens belopp 547,02 euro per månad.

Enligt lagen om utkomststöd justeras beloppen av utkomststödets grunddel årligen enligt folkpensionsindex. I år gjordes inte några indexförhöjningar av de förmåner som är bundna till folkpensionsindexet, men utkomststödets grunddel höjs dock. Genom en höjning av grunddelen säkerställs det att nivån på grunddelen inte fryses. Grunddelen ökar i enlighet med den nivåförhöjning som föreskrivs i den permanenta lagstiftningen.

Klienten ansöker om grundläggande utkomststöd hos Folkpensionsanstalten. Kommunen ansvarar för det kompletterande och det förebyggande utkomststödet samt det socialarbete som gäller dem.

Ytterligare information

Susanna Rahkonen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 215, [email protected]
Ritva Liukonen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 278, [email protected]

Tillbaka till toppen