Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2018 15.14
Nyhet

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av en indexjustering. Fr.o.m. 1.1.2019 är vårdarvodets minimibelopp 399,91 euro i månaden. Beloppet av det vårdarvode som betalas under en tung behandlingsfas är minst 799,81 euro per månad.

Bestämmelser om storleken på och de lägsta beloppen av vårdarvode som betalas till närståendevårdare finns i lagen om stöd för närståendevård. Vårdarvodena justeras varje kalenderår med en lönekoefficient. Den lönekoefficient som fastställts för 2018 är 1,391 och den som fastställts för 2019 är 1,417.

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405

Tillbaka till toppen