Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Hälsointyget för ungdom slopas

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.5.2019 15.46
Nyhet

Hälsointyget för ungdom har blivit obehövligt och slopas därför den 1 augusti 2019.

Tidigare har de som ansöker om sitt första körkort varit tvungna att lägga fram ett läkarintyg i samband med ansökan om körkort. Efter en ändring av körkortslagen räcker det att en frisk person lämnar en deklaration om sitt hälsotillstånd.

Hälsointyget för ungdom behövs inte heller längre för andra ändamål. Intyget är i allmänhet inte tillräckligt, när en studerandes lämplighet för vissa branscher bedöms i samband med yrkesval. Även för försvarsmakten behövs en annan utredning över hälsotillståndet.

Vid hälsoundersökningar bedöms även i fortsättningen om den unga personen har hälsomässiga begränsningar som inverkar på hens yrkesval samt hur den ungas hälsotillstånd inverkar på körförmågan. Även den unga personens syn undersöks. Skolhälsovårdens uppgift är att ge den unga personen de uppgifter hen behöver om hälsomässiga begränsningar som inverkar på yrkesval och körförmåga samt om synskärpan, så att den unga kan beakta dessa uppgifter och uppge korrekta uppgifter när hen ansöker om studieplats eller körkort.

För en ung person kan det vid behov skrivas ett T-läkarutlåtande, där det tas ställning till den bransch som den unga personen har planerat att utbilda sig inom. De ungdomar som har en sjukdom som inverkar på körförmågan behöver ett läkarutlåtande om körförmågan.

Ytterligare information

Ritva Halila, överläkare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 420, ritva.halila(snabel‑a)stm.fi
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 169, arja.ruponen(snabel-a)stm.fi
Maire Kolimaa, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 389, maire.kolimaa(snabel-a)stm.fi
Marke Hietanen-Peltola, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 247 294, marke.hietanen-peltola(snabel-a)thl.fi

Tillbaka till toppen