Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommuninfo: Underhållsbidrag och underhållsstöd stiger från och med 1.1.2019

Social- och hälsovårdsministeriet
18.12.2018 14.52
Nyhet

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 158,74 euro per kalendermånad från och med 1.1.2019. Stöden stiger med 1,5 procent, dvs. det fulla stödet stiger med 2,35 euro per månad.

Underhållsbidragen stiger också med 1,5 procent. I kommuninfot uppdaterar social- och hälsovårdsministeriet de belopp som angivits i social- och hälsovårdsministeriets och justitieministeriets anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn (Justitieministeriets publikationer 2007:3)

I enskilda ärenden som gäller underhållsbidrag kan mer information fås av barnatillsyningsmannen i den egna hemkommunen. Underhållsstödet beviljas och betalas ut av Folkpensionsanstalten.

Tillbaka till toppen