Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om linbaneanläggningar reformeras

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2016 8.55
Pressmeddelande 65/2016

Bestämmelser om krav på linbaneanläggningar utfärdas genom en ny förordning. Kraven på linbaneanläggningar ändras inte men de preciseras till vissa delar. I Finland gäller förordningen främst nya skidliftar och skidliftar som ska moderniseras.

Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar har antagits. Den ersätter direktivet om linbaneanläggningar och dess nationella versioner, dvs. i Finland statsrådets förordning om linbaneanläggningar för persontransporter.

Förordningen behandlar tillverkarnas, importörernas och distributörernas skyldigheter samt verksamhet som utförs av organ för bedömning av överensstämmelse. Genom förordningen bestäms även om frågor som gäller marknadskontroll. Dessutom förutsätts det att medlemsstaterna säkerställer linbaneanläggningarnas säkerhet när de uppförs, när de tas i drift och under driften.

Förordningens tillämpningsområde i förhållande till direktivet har förtydligats och utvecklandet av nya typer av linbaneanläggningar har beaktats i den. I förordningen har förfaranden för bedömning av överensstämmelse som ska tillämpas på delsystem och CE-märkningen för dessa tagits i bruk.

När det gäller bedömningsorgan iakttas förordningen fr.o.m. 21.10.2016 och till övriga delar fr.o.m. 21.4.2018.

Ytterligare information

Överinspektör Kari Seppänen (SHM), tfn 0295 163 490, [email protected]

Europaparlamentets och rådets förordning om linbaneanläggningar (Eur-Lex)


 

Tillbaka till toppen