Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Köysiratalaitteistoja koskeva lainsäädäntö uudistuu

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.5.2016 8.55
Tiedote 65/2016

Uudella asetuksella säädetään köysiratalaitteistoja koskevista vaatimuksista. Köysiratalaitteistoja koskevat vaatimukset eivät muutu, mutta niitä täsmennetään joiltain osin. Suomessa asetus koskee lähinnä uusia ja modernisoitavia hiihtohissejä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus köysiratalaitteistoista on hyväksytty. Se korvaa köysiratalaitteistoja koskevan direktiivin ja sen kansalliset versiot eli Suomessa valtioneuvoston asetuksen henkilökuljetukseen tarkoitetuista köysiratalaitteistoista.

Asetus käsittelee valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuuksia sekä arviointilaitosten toimintaa. Sillä säädetään myös markkinavalvontaa koskevista asioista. Lisäksi jäsenvaltioita edellytetään varmistamaan köysiratalaitteistojen turvallisuus niiden rakennusvaiheen, käyttöönoton ja käytön aikana.

Asetuksen soveltamisalaa on direktiiviin nähden selkeytetty ja siinä on otettu huomioon uusien köysiratalaitteistotyyppien kehitys. Asetuksessa on otettu käyttöön osajärjestelmiin sovellettavat vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt ja niitä koskeva CE-merkintä.

Asetusta noudatetaan arviointilaitosten osalta 21.10.2016 alkaen ja muilta osin 21.4.2018 alkaen.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Kari Seppänen (STM), p. 0295 163 490, [email protected]

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus köysiratalaitteistoista (Eur-Lex)
 

Sivun alkuun