Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Vårdarvoden inom närståendevården år 2021

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2020 12.45
Nyhet

Det vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs på grund av en indexjustering.

Fr.o.m. 1.1.2021 är vårdarvodets minimibelopp 413,45 euro i månaden. Beloppet av det vårdarvode som betalas under en tung behandlingsfas är minst 826,90 euro per månad.

Bestämmelser om storleken på och de lägsta beloppen av vårdarvode som betalas till närståendevårdare finns i lagen om stöd för närståendevård. Vårdarvodena justeras varje kalenderår med en lönekoefficient. Den lönekoefficient som fastställts för 2020 är 1,446 och den som fastställts för 2021 är 1,465.

Ytterligare information

Anne-Mari Raassina, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 405

Tillbaka till toppen