Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förberedelserna för att inrätta ett nationellt center för läkemedelsutveckling fram-skrider – målet är att främja konkurrenskraftig läkemedelsutveckling i Finland

Social- och hälsovårdsministeriet
22.3.2019 12.58 | Publicerad på svenska 25.3.2019 kl. 10.06
Nyhet

Det planeras att det ska inrättas ett nationellt center för läkemedelsutveckling i Finland för att stärka verksamhetsbetingelserna för och kompetensen inom branschen. Utredningar om centrets status som juridisk person och dess placeringsort har färdigställts och lämnades till social- och häl-sovårdsministeriet den 22 mars 2019.

Utredaren Jyrki Liljeroos föreslår i sin rapport att det bildas en juridisk person i form av ett aktiebolag för att organisera det nationella läkemedelsutvecklingscentrets verksamhet. I sin utredning om centrets placeringsort föreslår Liljeroos att centret placeras i Åbo.

Ett principiellt ställningstagande om läkemedelsutvecklingscentrets placeringsort och status som juridisk person meddelas av landets nästa regering. Förberedelserna för inrättandet av centret för läkemedelsutveckling fortsätter med att en affärsplan utarbetas för centret.

I Finland bedrivs högklassig grundforskning och klinisk forskning inom området hälsa, vilket utgör en god grund för uppkomsten av nya läkemedelspreparat. I internationell jämförelse är det dock ofta som den kommersiella potentialen i de fynd som gjorts vid våra universitet förblir outnyttjad.

Det nya centret för läkemedelsutveckling bedöms förbättra utvecklingslinjen från forskningsrön till läkemedelskandidat och därmed förbättra förutsättningarna för utveckling och produktion av läkemedel samt stärka kunnandet inom branschen i Finland. Centret för läkemedelsutveckling är avsett att betjäna forskare i hela landet, t.ex. vid universitet, forskningsinstitut och sjukhus. Utredningarna om inrättandet av centret för läkemedelsutveckling är ett led i genomförandet av färdplanen för tillväxtstrategin för hälsobranschen.
 

Ytterligare information:

Jyrki Liljeroos, handelsråd, tfn 0400 625 770

Tuula Helander, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 480, [email protected]

Lauri Pelkonen, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 218, [email protected]

Tillbaka till toppen