Hoppa till innehåll
Media

Idensalmi, Varkaus och Jakobstad får dispens för jour inom primärvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.11.2019 9.06
Nyhet

Dygnetruntjouren inom primärvården i Idensalmi, Varkaus och Jakobstad får fortsätta. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat dispens för jour inom primärvården till samkommunen för social- och hälsovården i Övre Savolax, Varkaus stad och staden Jakobstad. Dispenserna gäller till utgången av 2022.

Jourenheter inom primärvården behöver dispens av ministeriet för verksamhet dygnet runt.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen kan social- och hälsovårdsministeriet bevilja dispens, om tillgängligheten till tjänsterna och avstånden mellan jourmottagningarna förutsätter detta och de tjänster som befolkningen behöver inte kan säkerställas tillräckligt väl genom den prehospitala akutsjukvården. Jourenheterna ska ha tillräckliga resurser och tillräcklig kompetens för att vårdkvaliteten och patientsäkerheten ska tillgodoses. Dessutom ska det avtalas om jouren i planen för ordnande av hälso- och sjukvård och i avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård.

Antti Rinnes regering genomför en social- och hälsovårdsreform som en del av sitt regeringsprogram. Social- och hälsovårdsreformen innebär att basservicen ska stärkas och social- och hälsovårdens struktur reformeras på ett sådant sätt att ansvaret för att ordna vården överförs från kommunerna till större självstyrande områden. Eftersom denna reform är under beredning, beviljas dispenserna för viss tid.

Ytterligare information

Timo Keistinen, medicinalråd, tfn 0295 163 385
Anne Ilkka, regeringsråd, tfn 0295 163 384

Tillbaka till toppen