Hoppa till innehåll
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och HUS informerar
HUS upphandlar testutrustning som behövs i coronavirusläget i hela landet – staten finansierar upphandlingarna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.5.2020 15.03
Pressmeddelande

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin kanssa sopimuksen, jonka mukaan HUS voi toteuttaa koronavirustilanteessa tarvittavia valtakunnallisia hankintoja.

Social- och hälsovårdsministeriet har ingått ett avtal med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS, enligt vilket HUS kan genomföra de nationella upphandlingar som behövs i coronavirusläget. 

Huvudansvaret för upphandlingen av den utrustning som behövs i coronavirusläget ligger även i fortsättningen hos universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, kommuner och privata social- och hälsovårdsenheter. 

Syftet med avtalet är att säkerställa att till exempel testutrustningen är tillräcklig överallt i Finland. 
HUS delar ut den upphandlade utrustningen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar. Utrustningen delas ut enligt det regionala behovet.

Staten svarar för kostnaderna för upphandlingen, genomförandet av upphandlingsverksamheten samt dess lagenlighet. 
 
Parterna undertecknade avtalet i dag den 7 maj 2020.

Ytterligare information

Pekka Tulokas, beredskapsdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 202, [email protected]
Jyrki Putkonen, verkställande direktör, HUS Logistik, [email protected]

Tillbaka till toppen