Hoppa till innehåll
Media

Förberedelser för anskaffning av självtester för skolelever har inletts vid social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet

arbets- och näringsministerietsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2022 18.35
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet och arbets- och näringsministeriet förbereder anskaffningar av självtester för testning av grundskoleelever och studerande på andra stadiet.

Ministerierna bereder ett förslag om Försörjningsberedskapscentralens anskaffning av självtester (även kallade hemtester). Försörjningsberedskapscentralen är i början den centrala upphandlaren av självtesterna och förmedlar testerna vidare till kommunerna. De tester som ska delas ut via skolorna skaffas så snabbt som möjligt till kommunerna genom en gemensam upphandling. 

Testningen av grundskoleelever och studerande på andra stadiet hör till de åtgärder som ministerarbetsgruppen för samordning av coronaåtgärder föreslog fredagen den 7 januari för att förbättra hälsosäker-heten i skolorna och läroinrättningarna. Utöver självtesterna ska man också påskynda vaccinationerna av barn och unga.

Institutet för hälsa och välfärd bereder under ledning av social- och hälsovårdsministeriet en nationell anvisning om hur skolelevernas självtestning ska gå till. Anvisningen blir färdig nästa vecka (vecka 3) och Institutet för hälsa och välfärd informerar om den separat.

Ytterligare information:

Taneli Puumalainen, avdelningschef, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Tuija Kumpulainen, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] 
Antti Neimala, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, [email protected]
Janne Känkänen, verkställande direktör, Försörjningsberedskapscentralen, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] 

Tillbaka till toppen