Hoppa till innehåll
Media

De nordiska jämställdhetsministrarna ska söka lösningar på motståndet mot jämställdhet och mot HBTQI-personers rättigheter

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.10.2021 16.05
Nyhet

De nordiska ministrarna med ansvar för jämställdhets- och HBTQI-frågor sammanträdde till ett virtuellt möte måndagen den 18 oktober. Ordförande för mötet var Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

Vid mötet diskuterade ministrarna samarbete och metoder för att kunna motverka den internationella anti-genderrörelsen. Ett annat tema var den internationella kampanjen Generation Equality som samordnas av FN och vars syfte är att påskynda jämställdhetens framskridande. Ministrarna behandlade de nordiska arbetssätt som konstaterats vara bra och med hjälp av vilka man kan trygga och främja jämställdhet och HBTQI-personers rättigheter trots motståndet.

Motståndet mot jämställdhet och HBTQI-människors rättigheter har ökat internationellt under de senaste åren. Genom samnordiska lösningar kan länderna uppnå bättre resultat än varje enskilt land kan på egen hand.

- De nordiska länderna bör vara starka och eniga och utöva sitt ledarskap när det gäller att främja jämställdhet, HBTQI-personers rättigheter och demokrati, säger minister Blomqvist.

- I arbetet mot anti-genderrörelsen är det särskilt viktigt att stödja och samarbeta med det civila samhället, i synnerhet organisationer och rörelser som främjar jämställdhet, HBTQI-personers rättigheter och demokrati. Finlands utrikespolitik, som utgår från de mänskliga rättigheterna, beto-nar starkt vikten av att civilsamhällesorganisationer finansieras på olika håll i världen och att deras verksamhet och möjligheter att påverka främjas.

Finland är ordförande i Nordiska ministerrådet 2021. Finlands huvudsakliga uppgift under ordförandeskapet är att främja de nordiska statsministrarnas vision: Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. För att förverkliga visionen prioriteras tre strategiområden: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Mer information

Anna Abrahamsson, specialmedarbetare för ministern för nordiskt samarbete och jämställdhet, [email protected], tel 02951 50029.
Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, [email protected], tel 02951 63233.
 

Tillbaka till toppen