Hoppa till innehåll
Media

SHM och THL informerar
Av befolkningen över 12 år har nu 80 procent fått båda vaccindoserna - antalet nya coronavirusfall ökar tydligt

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 11.11.2021 10.00
Pressmeddelande 327

Fram till den 10 november har 86 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda och äldre, fått åtminstone den första vaccindosen, och 80 procent båda vaccindoserna. Uppnåendet av denna milstolpe räcker dock inte i sig till för att minska spridningen av smitta och behovet av sjukhusvård.

Under veckan (4–10.11) ökade vaccinationstäckningen för den första dosen med 0,3 procentenheter och för den andra dosen med 0,9 procentenheter. Fram till den 10 november har 121 799 personer fått den tredje vaccindosen. Det är fortfarande ytterst viktigt att alla som inte ännu har gjort det vaccinerar sig. Vaccinationen ger bra skydd mot allvarlig coronavirussjukdom och bidrar också till att skydda närstående.

Under de två senaste veckorna (25.10–7.11) har det rapporterats 167 nya smittfall i Finland per 100 000 invånare, vilket är cirka 26 procent mer än de 133 smittfall per 100 000 invånare som rapporterades under de två veckorna före det (11–24.10). Vecka 44 rapporterades cirka 5100 coronafall, medan det under de tre föregående veckorna rapporterades cirka 3700–4200 fall per vecka.

Vecka 44 togs det in sammanlagt 119 nya coronapatienter till bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården. Under de senaste fem veckorna har antalet nya coronaviruspatienter som tagits in på bäddavdelningar inom den specialiserade sjukvården stigit från 110 till 135 patienter. Förra veckan tog man emot 20 nya coronapatienter inom intensivvården. Antalet personer som tagits in på intensivvård per vecka har varierat mellan 13 och 28 under de senaste fem veckorna. 

I slutet av vecka 44 vårdades sammanlagt 140 coronapatienter inom den specialiserade sjukvården, och av dem var 107 på bäddavdelningar och 33 på intensivvårdsavdelningar. Det fanns fler coronapatienter inom den specialiserade sjukvården än i slutet av vecka 43, då det fanns sammanlagt 115 patienter (91 patienter vårdades på bäddavdelningar och 24 intensivvårdsavdelningar). Under de senaste månaderna har belastningen på sjukhusvården i genomsnitt hållits på samma nivå. Totalt 1 212 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats fram till den 10 november.

Risken att bli intagen för specialiserad sjukvård är betydligt större för dem som inte är vaccinerade än för dem som har fått båda vaccindoserna. I augusti-oktober 2021 har personer som inte är vaccinerade tagits in på sjukhus 19 gånger oftare än personer som fått båda vaccindoserna.
Förra veckan togs över 83 000 tester. Det är lite mer än de tre föregående veckorna då det togs cirka 76 500–79 500 tester per vecka. Av de tester som togs förra veckan var 6,2 procent positiva. Detta är en ökning jämfört med vecka 43 då andelen positiva testresultat var 5,2 procent. Veckorna 41 och 42 låg var andelen 4,5–4,8 procent. 

Det epidemiologiska läget redovisas varje vecka. Lägesbilden uppdateras varje vecka på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. En omfattande uppföljningsrapport publiceras varannan vecka på torsdag eftermiddag på webbplatsen Hybridistrategins uppföljningsrapport. 

Ytterligare information:

Mia Kontio, ledande sakkunnig, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, ledande sakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Pasi Pohjola, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Mika Salminen, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]
Otto Helve, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected]

Korrigering 11.11.2021 klockan 13.03: Datumet i femte styckets sista mening har ändrats.

Korrigering 11.11.2021 klockan 15.51: Tredje styckets "26 procent mindre än", ändrat till "26 procent mer än"

Tillbaka till toppen