Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetstagares och självständiga yrkesutövares tillgång till socialt skydd i EU – Finlands nationella plan enligt Europeiska rådets rekommendation har publicerats

Social- och hälsovårdsministeriet
28.5.2021 9.52 | Publicerad på svenska 1.6.2021 kl. 12.41
Nyhet

De 20 principerna i EU:s pelare för sociala rättigheter visar riktningen för åtgärderna på EU-nivå för ett starkare socialt Europa. Tillgången till socialt skydd ska enligt den tolfte principen i pelaren verkställas genom Europeiska rådets rekommendation år 2019. Enligt rekommendationen ska medlemsländerna sörja för att det sociala skyddet för arbetstagare och självständig yrkesutövare är tillräckligt omfattande. Inom EU används termen socialt skydd, som innefattar både socialskyddet och socialtjänsterna.

Finland har utarbetat en nationell plan för arbetstagares och självständig yrkesutövares tillgång till socialt skydd utifrån Europeiska rådets rekommendation. Planen innehåller de åtgärder som ska vidtas på nationell nivå.  

EU:s rekommendation gäller arbetstagares och självständig yrkesutövares tillgång till system samt deras förmånsrättigheter och användning av förmåner. Det rekommenderas att man ska säkerställa att den officiella täckningen, den faktiska täckningen och skyddet är tillräckligt samt att det är transparent. Rekommendationen gäller arbetslöshetsförmånerna, hälso- och sjukvårdsförmånerna, moder- och faderskapsförmånerna, arbetsförmögenhetsförmånerna, ålders- och familjepensionerna och förmånerna vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.  

Enligt ramverket för uppföljningen uppnår Finland redan rekommendationens mål med den gällande lagstiftningen. I Finlands nationella plan behandlas i huvudsak projekten för utveckling av socialskyddet, nämligen reformen av den sociala tryggheten och utvecklingen av pensionsförsäkringen för företagare. Även de temporära lagändringar som gjorts på grund av coronapandemin tas upp i planen. 

Den nationella planen har utarbetats i nära samarbete med intressegrupper. Social- och hälsovårdsministeriet har haft huvudansvaret för beredningen av planen och fastställandet av de centrala riktlinjerna i planen. De centrala riktlinjerna i den nationella planen har vid sidan av social- och hälsovårdsministeriets interna beredningsprocess diskuterats även med Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten. Olycksfallsförsäkringscentralen har deltagit i arbetet med informationsproduktionen. Även arbetsmarknadens parter och övriga centrala intressegrupper har haft möjligheten att delta i beredningen av den nationella planen. 


Mer information

Jere Päivinen, specialsakkunnig, tfn 0295 163 347

Tillbaka till toppen