Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetarskyddsmyndigheterna kontrollerar inte längre byggnadsritningarna till fa

Social- och hälsovårdsministeriet
21.5.2012 9.12
Pressmeddelande -

Statsrådet har utfärdat en förordning genom vilken skyldigheten att på förhand lämna in byggnadsritningar som gäller arbetsutrymmen på fartyg för godkännande till arbetarskyddsmyndigheten slopas. Förordningen träder i kraft 1.6.2012.

 Statsrådets förordning 199/2012 (Finlex) 

 Arbetarskyddsmyndigheten kan fortfarande ge anvisningar och råd, men kontrollerar och godkänner inte längre byggnadsritningar som gäller arbetsmiljön på fartyg.

 Förändringen försämrar inte nivån på arbetarskyddet eftersom ändamålsenligheten för arbetsutrymmena på fartyget kan säkerställas genom efterhandstillsyn av arbetarskyddsmyndigheterna.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Tuula Andersin, tfn 09 160 73105 och fr.o.m. 29.5 029 516 3506, [email protected]

 Tillbaka till toppen