Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om pension för arbetstagare och bestämmelserna om finansieringen av arbetspensionerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 13.29
Pressmeddelande 130/2022

Arbetspensionsförsäkringsbolagen bestämmer i fortsättningen beloppet av den omkostnadsdel av arbetspensionsförsäkringsavgiften som ska täcka bolagens driftskostnader. Lagändringarna gör det också möjligt att vara flexibel nedåt när det gäller ålderspensionsansvaren. 

Ändringarna preciserar de principer som social- och hälsovårdsministeriet ska iaktta när det bestämmer om skillnader mellan arbetspensionsförsäkringsbolag i fråga om beräkningsgrunderna för arbetspensionsförsäkringsavgiftens omkostnadsdel. Omkostnadsdelen ska bestämmas enligt soliditetsprincipen så att de kostnader som orsakas av skötseln av arbetspensionsskyddet för arbetstagarna och av tjänsterna för pensionstagarna täcks. 

Ändringarna möjliggör dessutom flexibilitet nedåt när det gäller ålderspensionsansvaren i ett exceptionellt svagt läge på placeringsmarknaden. Dessutom görs vissa tekniska justeringar i lagen om pension för arbetstagare och i lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor. 

Lagändringarna inverkar inte på pensionsbesluten.

Lagarna träder i kraft den 1 juni 2022.

Mer information:

Minna Lehmuskero, övermatematiker, [email protected]

Tillbaka till toppen