FI SV

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Inom spetsprojektet (2016-2018) har utvecklat tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade.

Tjänsterna har reformerats inom ramen för åtta olika försöksprojekt som var stora helheter på landskapsnivå. I varje försöksprojekt har deltagit flera olika aktörer, bland annat kommuner och organisationer.