FI SV

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Inom spetsprojektet Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras utvecklas tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade.

Tjänsterna reformeras inom ramen för åtta olika försöksprojekt som är stora helheter på landskapsnivå. I varje försöksprojekt deltar flera olika aktörer, bland annat kommuner och organisationer.

Nyckelpersoner är de regionala förändringsagenter som är verksamma i landskapen.

Följ oss på Twitter: #IKIOMAT