FI SV

Hemvård för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättras

Inom spetsprojektet har utvecklat tjänsterna för äldre och närstående- och familjevårdare så att de blir jämlikare och bättre samordnade.

Tjänsterna har reformerat inom ramen för åtta olika försöksprojekt som är stora helheter på landskapsnivå. I varje försöksprojekt har deltagit flera olika aktörer, bland annat kommuner och organisationer.

Nyckelpersoner är de regionala förändringsagenter som är verksamma i landskapen.

Följ oss på Twitter: #IKIOMAT