FI SV

Käynnissä olevat rahoitushaut

LAPE-muutosagentit jatkavat ja kuntiin omat kunta-agentit

LAPE-muutosagenttien valtionavustushaku on alkanut. Hakuaika päättyy 24.10. 

Vaikka varsinainen hankekausi päättyykin, LAPE-työ jatkuu ja LAPE-muutosagentit jatkavat tehtävissään ensi vuonna. Heidän tehtävänään on varmistaa palvelukokonaisuuksien ja toimintakulttuurin kehittämistyön jatkuminen ja muutostyön juurtuminen omilla alueillaan. Lisäksi muutosagenttien edellytetään osallistuvan tiiviisti oman alueensa sote-uudistuksen valmisteluun lapsi- ja perhepalveluiden kokonaisuuden osalta.

Kunta-agenttien haku

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa pian erityisavustushaun, joka on tarkoitettu kunta-agenttien toimintaan. Kunta-agentit sijoittuvat viiteen suureen kuntaan: Turkuun, Tampereelle, Kuopioon, Ouluun ja pääkaupunkiseudulle. Kunta-agentit tulevat toimimaan yhteistyössä sivistystoimenjohdon ja oman alueensa LAPE-muutosagenttien kanssa. Kunta-agenttien tehtävänä on vahvistaa erityisesti sivistystoimen osallistumista kuntien ja tulevien maakuntien yhdyspintatyön rakenteiden ja toimintamallien luomiseen ja alueen kuntien keskinäisen yhteistyön vahvistamiseen.

Katso lisätietoa: Erityisavustus sivistystoimen kunta-agenttien toimintaan

Lisätietoa

STM: hankepäällikkö Hanne Kalmari, p. 029 516 3046, hanne.kalmari(at)stm.fi
OKM: projektipäällikkö Katja Bergbacka, p. 029 533 0267, katja.bergbacka(at)minedu.fi

Selaa vanhoja rahoitushakuja

Mer information