Social- och hälsovårdsministeriets pressmeddelanden om coronaviruset

Mer information om tidtabellerna för coronaintyget
SHM
Pressmeddelande 27.4.2021 16.49