Pressmeddelanden

Utredningen om en ny husläkarmodell är klar

SHM
Pressmeddelande 16.8.2022 11.23

Ändringarna i lagpaketet SOTE100 har stadfästs

SHM
Pressmeddelande 8.7.2022 11.07

Extra indexhöjning i socialskyddsförmånerna 2022

SHM
Pressmeddelande 8.7.2022 11.01