Coronaviruset i Finland: Restriktioner avvecklades gradvis

16.6.2020 14.30

De undantagsförhållanden som rått på grund av coronaviruset upphörde den 16 juni. Befolkningen och samhällsfunktionerna kommer att skyddas med stöd av den normala lagstiftningen.

Måndagen den 15 juni fattade regeringen beslut om att upphäva befogenheterna enligt beredskapslagen. Begränsningarna började avvecklas gradvis redan före det.

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken. På statsrådets webbplats har man samlat den information som olika ministerier sammanställt om coronaviruset.