Beredskapen för coronaviruset - Restriktioner avvecklades gradvis

27.5.2020 14.30

Regeringen har 16.3.2020 konstaterat att undantagsförhållanden råder i landet på grund av coronavirusutbrottet. Syftet är att skydda befolkningen och trygga samhällets funktion.

Under sina förhandlingar söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades regeringen om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset.

Social- och hälsovårdsministeriet ger i coronavirusläget myndighetsanvisningar som gäller social- och hälsovården bland annat till kommunerna, sjukvårdsdistrikten och regionförvaltningsverken. På statsrådets webbplats har man samlat den information som olika ministerier sammanställt om coronaviruset.