Ministeriet rekommenderar att undvika resor på grund av SAL-epidemin

Social- och hälsovårdsministeriet 28.3.2003 14.00
Pressmeddelande 103/2003

Världshälsoorganisationen WHO har gett nya rekommendationer för att förhindra spridning av SAL-epidemin som drabbat sydöstra Asien. Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar att finländarna skjuter fram icke-nödvändiga resor, såsom turistresor till vissa områden i Kina och Vietnam som drabbats av SAL-epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation angående framskjutning av icke-nödvändiga resor, gäller Hong Kong, Guangdong, Shanx och Peking i Kina samt Hanoi i Vietnam. Rekommendationen gäller inga andra områden som har klassificerats som epidemiområden.

WHO rekommenderar myndigheterna i epidemiområdena att överväga sållning av resenärerna på internationella flyg. Genom resenärernas svar på en kort frågeserie kunde flygplatsmyndigheterna känna igen symtom för SAL-syndromet hos personer som lider av sjukdomen och därmed avråda dem från att resa. Hittills finns inga bevis på att någon smittats under en flygresa men WHO ger rekommendationer om hur de flygbolag som trafikerar i epidemiområdena skall gå tillväga om en person under resan insjuknar med symptom som tyder på SAL-syndromet.

WHO ger ännu inga allmänna rekommendationer om begränsningar för resande men anser att länderna kan överväga att göra detta. Utöver smittorisken finns det risk för att hemresan fördröjs även då resenären insjuknat i en helt vanlig luftvägsinfektion. Eftersom hälso- och sjukvården i epidemiområdena kan vara överbelastad på grund av SAL-epidemin kan det dessutom uppstå problem för resenären vid helt andra sjukvårdsbehov under resan. I Sverige har man gett en likadan rekommendation beträffande framskjutning av icke-nödvändiga resor.

Det har inte framkommit nya drag beträffande beskrivningen av symtomen för SAL-syndromet. Men det har gjorts nya lovande framsteg vid forskning av mikroben som förorsakar syndromet. Det kommer emellertid ännu att dröja innan de preliminära forskningsresultaten kan bekräftas och provtagning som visar sjukdomsalstraren kan göras.

På Folkhälsoinstitutets webbplats www.ktl.fi finns ständigt uppdaterad information om SAL-syndromet, symptom, epidemiområden och om försiktighetsåtgärder.

Ytterligare information:

Direktör Tapani Melkas, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 09-1607 3886, 050 5535533, överläkaren i epidemiologi Petri Ruutu, Folkhälsoinstitutet, tfn 09-47448670.