Projekt för tidigt ingripande premierades

Social- och hälsovårdsministeriet 22.9.2003 6.00
Pressmeddelande 254/2003

Projektet Tidigt ingripande (VARPU), som samordnas av social- och hälsovårdsministeriet, har premierat goda utvecklingsprojekt. På delad första plats kom föreningen Nuorten Akatemia ry med projektet Mahis och gruppen Vintiö från Torneå som består av representanter för polisen och socialkansliet samt skolkuratorn. Ett läxläsningsprojekt från Björneborg fick en hedersomnämning. Projektet fungerar i samband med projektet Itua elämään. Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Markku Lehto och ordföranden för tävlingsjuryn, Mannerheims barnskyddsförbunds generalsekreterare Eeva Kuuskoski belönade ovannämnda projekt, måndagen den 22 september på Ständerhuset i Helsingfors. De prisbelönta verksamhetsmodellerna valdes på basis av skriftliga ansökningar. Tävlingsjuryn bestod av ledamöter i ledningsgruppen för projektet för Tidigt ingripande (VARPU). I juryn satt representanter för social- och hälsovårdsministeriet, Mannerheims barnskyddsförbund, inrikesministeriet, Finlands Kommunförbund och Finlands föräldraförbund. Vid valet betonades kreativiteten, barnens och familjernas behov, samarbetet och modellens tillämpningsmöjligheter samt verksamhetens kontinuitet.

Avsikten med tävlingen var att hitta goda praktiska exempel på hur barn och unga kan hjälpas i tid och hur man kan hindra att problemen tillspetsas. Tävlingen var öppen för medborgarorganisationer och offentliga tjänster. I tävlingen deltog 42 projekt från alla delar av landet; 22 kom från organisationer och 20 från den offentliga sektorn. Kvaliteten var hög och det var glädjande att all projektverksamhet skedda i nära anslutning till barnens, de ungas och familjernas vardag.

Projektet Mahis riksomfattande

Föreningen Nuorten Akatemia har inom projektet Mahis ? Mahdollisuus itää sinussa (Möjligheterna gror hos dej) ? runt om i landet utbildat ett ledarnätverk som skall aktivera unga som riskerar att bli utslagna. De unga får inom ramen för projektet själva med stöd av en vuxen ledare t.ex. planera och genomföra en gemensam resa till Lappland eller ett indrottsläger, iståndsätta ett utrymme för unga eller dra igång en mopedklubb. Hittills har 800 vuxna ledare utbildats och 750 Mahis-projekt har satts igång av de unga själva. (Ytterligare information Susanna Winter, tfn 09-34870602, [email protected])

Gruppen Vintiö i Torneå

Gruppen Vintiö har utvecklat en verksamhetsmodell med omedelbart ingripande vid brottslig verksamhet bland unga, även beträffande unga under 15 år. Man strävar också efter att bryta en eventuell brottskedja. Samarbetsgruppen samarbetar med skolorna och köpmännen i regionen samt med de unga och deras föräldrar. Verksamheten ger belägg för att även några få aktiva personer som verkligen förbundit sig till sin uppgift kan få till stånd utmärkta resultat. Modellen kunde även användas på annat håll i Finland, som en del av myndigheternas rutinarbete. Det är dessutom nämnvärt att gruppen verkat över tio år. (Ytterligare information: Reino Keskitalo tfn 016-434257, [email protected] )

Projektet Itua elämään

Projektet Itua elämään - Idé i livet och dess läxläsningsverksamhet är ett bra exempel på rehabiliterande verksamhet i den ungas vardag. Genom läxläsningsgruppen har unga som haft dålig framgång i skolan fått stöd med läxorna och med att klara av olika vardagliga frågor. Läxläsningsverksamheten inleds i alla högstadier i Björneborg denna höst. I verksamheten deltar församlingen, folkpensionsanstalten, staden och yrkeshögskolorna samt enskilda studeranden och andra frivilliga vuxna.

Ytterligare information: Tuija Eskelinen, tfn 02-6508828 [email protected]

Projektet VARPU - tidigt ingripande samlar och sprider goda rutiner inom verksamheten för tidigt ingripande. Projektet koordineras av social- och hälsovårdsministeriet.

Ytterligare information:
Social- och hälsovårdsministeriet, socialrådet Martti Lähteinen, tfn 09-160 74351 och på Stakes forskningsprofessor Tom Arnkil, tfn 0400-879 148, [email protected] eller specialforskare Marie Rautava, tfn 040-590 7883, [email protected] och Centralförbundet för barnskyddet, projektchef Sami Lahdensuo, tfn 040-507 2852, [email protected]

Om projektet Varpu www.stakes.fi/hyvinvointi/verk och www.lskl.fi.