Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar i det allmänna bostadsbidraget vid hyra av del av bostad

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2017 13.48
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagen om allmänt bostadsbidrag. Enligt förslaget ska det inom det allmänna bostadsbidraget införas en särskild maximal boendeutgift som tillämpas på boendeutgifterna för en del av en bostad. En sådan situation kan vara aktuell när någon hyr endast en del av en bostad t.ex. som underhyresgäst eller därför att han eller hon delar bostad med personer som inte hör till samma hushåll.

Den maximala boendeutgiften för en del av en bostad ska enligt förslaget vara 80 procent av de nuvarande maximala boendeutgifterna. Den maximala boendeutgiften för en del av en bostad ska också tillämpas på hyresbostäder som är mindre än 20 kvadratmeter.

Regeringen föreslår också att de maximala boendeutgifterna inom det allmänna bostadsbidraget ska bindas till levnadskostnadsindex i stället för till hyresindex. De maximala boendeutgifterna ska då höjas från ingången av 2019 i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex. År 2018 ska således fortfarande de maximala boendeutgifterna för 2017 tillämpas.

Avsikten är att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2018.

Ytterligare information

Sanna Pekkarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 434

Tillbaka till toppen