Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Höjning av barnbidraget till ensamförsörjare

Social- och hälsovårdsministeriet
26.10.2017 13.46
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att tillägget till barnbidraget för ensamförsörjare ska höjas med 4,75 euro per barn. Det betyder att nivån på tillägget till barnbidraget för ensamförsörjare stiger från 48,55 euro till 53,30 euro per barn per kalendermånad.

Den regeringsroposition som gäller detta hänför sig till statens budgetproposition för 2018 och avses bli behandlad i samband med den. Propositionen med lagförslag lämnades till riksdagen torsdagen den 26 oktober. Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2018.

Vid beräkning av utkomststöd beaktas barnbidraget som en sådan inkomst som påverkar utkomststödets belopp. Höjningen av tillägget till barnbidraget för ensamförsörjare inverkar därmed inte på de disponibla inkomsterna i ensamförsörjarfamiljer som får utkomststöd.

Ytterligare information

Annika Juurikko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 242, [email protected]

Tillbaka till toppen