Hoppa till innehåll
Media

Veli-Mikko Niemi är ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2022 8.29
Pressmeddelande
Kuva Veli-Mikko Niemestä

Statsrådet utnämnde torsdagen den 4 augusti avdelningschefen, överdirektör Veli-Mikko Niemi till ny kanslichef vid social- och hälsovårdsministeriet. Kanslichefens femåriga tjänsteperiod inleds den 15 augusti 2022. Kanslichefens uppgift är att leda, utveckla och övervaka verksamheten vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde.

Niemi har varit avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för gemenskaper, organisationer och funktionsförmåga sedan 2020. Niemi var avdelningschef vid ministeriets avdelning för främjande av välfärd och hälsa 2014–2017. Därefter arbetade han som överdirektör och chef för enheten för internationella ärenden. Tidigare har Niemi arbetat vid jord- och skogsbruksministeriet som livsmedelssäkerhetsdirektör 2007–2014 och biträdande avdelningschef 2002–2007. Dessförinnan arbetade han med sakkunniguppgifter vid social- och hälsovårdsministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Europeiska kommissionen. Niemi är veterinärmedicine licentiat.

Social- och hälsovårdsministeriet svarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Ministeriet har till uppgift att främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen, en hälsosam arbets- och livsmiljö samt jämställdhet mellan könen. Social- och hälsovårdsministeriet har också till uppgift att säkerställa tillräckliga social- och hälsovårdstjänster och en skälig utkomst i olika skeden av livet.

En utförligare beskrivning av vilka uppgifter social- och hälsovårdsministeriets kanslichef har finns på social- och hälsovårdsministeriets webbplats: https://stm.fi/sv/tjanstemannaledningen

Tjänsten söktes av 5 personer.

Mer information

Jaana Koski, förvaltningsöverdirektör, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen