Hoppa till innehåll
Media

Utvecklingsprojekt för mentalvården och missbrukarvården

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2005 14.15
Pressmeddelande -

Stora regionala skillnader förekommer fortfarande i fråga om tjänster för personer med psykiska problem och missbruksproblem. Särskilt svår är situationen för personer med s.k. dubbel- eller trippeldiagnos, dvs. personer som till exempel har både psykiska problem och missbruksproblem samt personer som utöver de ovan nämnda dessutom lider av någon somatisk sjukdom. De här personerna löper risk för att helt bli utan vård eller få otillräcklig vård ifall samarbetet samt arbets- och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer inte fungerar på önskat sätt Samarbete är särskilt viktigt då det gäller att ordna service för barn och unga. Obehandlade psykiska problem och missbruksproblem blir dyra för samhället. Dessutom orsakar de mänskligt lidande för såväl patienterna som deras anhöriga.

Man försöker som bäst skapa regionala verksamhetsmodeller med ett välfungerande samarbete mellan den kommunala bas- och specialservicen samt olika serviceproducenter och yrkesgrupper. Målet är att invånarna flexibelt och i tid skall få den service, vård och rehabilitering som de behöver. Social- och hälsovårdsministeriet har för åren 2003-2006 beviljat nästan 10 miljoner euro i statsunderstöd till över 60 projekt som siktar på att utveckla tjänsterna inom mentalvården och missbrukarvården.

Vid ett gemensamt seminarium den 3 oktober i Helsingfors startades tre stora regionala projekt, det s.k. paraplyprojektet som genomförs av Vanda stad och Kervo stad tillsammans med den psykiatriska enheten vid Pejas sjukhus, Österbottenprojektet för att utveckla mentalvården och missbrukarvården inom tre sjukvårdsdistrikt i Österbotten samt projektet för att utveckla mentalvården och missbrukarvården samt psykosociala specialtjänster för barn och unga inom Lapplands sjukvårdsdistrikts område.

Social- och hälsovårdsministeriet deltar tillsammans med Stakes aktivt i styrningen av projekten. Avsikten är att mentalvårds- och missbrukarvårdstjänsterna för såväl personer i arbetsför ålder som för barn och unga utvecklas som regionala helheter.

Ytterligare information:
Medicinalrådet Sakari Lankinen, SHM, tfn 09-160 741 31
Överinspektör Kari Haavisto, SHM, tfn 09-160 741 77
Överläkare Sami Pirkola, Stakes, tfn 09-396 723 33, 0400 717 462
Utvecklingschef Airi Partanen, Stakes, tfn 09-396 724 89, 040 757 56 28
Projektchef Matti Kaivosoja, Österbottenprojektet., tfn 06-826 47 56, 044 723 23 60
Projektchef Jorma Posio, Lapplands sjukvårdsdistrikts projekt, tfn 040 840 441 57
Utvecklingschef Asta Niskala, projektet barn och unga i Lappland, tfn 040 595 23 88
Överläkare Maria Vuorilehto, paraplyprojektet, tfn 040 513 40 05

Tillbaka till toppen