Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Utredningsman: Speciallag för att säkerställa servicen för gravt handikappade

Social- och hälsovårdsministeriet
4.3.2005 6.50
Pressmeddelande -

Enligt regeringsprogrammet skall tillgången på handikappservice och en jämlik behandling av handikappade tryggas. Dessa målsättningar strävar man efter att uppnå både med en revidering av lagstiftningen och genom att utveckla servicen. Den rättsliga förutredningen för en revidering av lagstiftningen blev klar våren 2004.

Social- och hälsovårdsministeriet gav i maj 2004 omsorgsdirektör Erkki Paara i uppgift att utreda organiseringen och finansieringen av tjänster för gravt handikappade personer. Utredningsman Paara föreslår i sin rapport att lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen om specialomsorger om utvecklingsstörda samordnas senast år 2009. Enligt förslaget skall särskilt rehabiliteringsklienterna inom mentalvården beaktas som en ny klientgrupp i den nya lagen. I första hand skulle tjänsterna enligt handikappservicelagen riktas till personer under 65 år.

Kommunerna har även i fortsättningen ansvaret för att ordna service för handikappade, men utredningsmannen föreslår att staten deltar i finansieringen av servicen i en betydligt större omfattning än för tillfället, dvs. staten skulle stå för hälften av kostnaderna. Det här skulle för statens del medföra en kostnadsökning på cirka500 milj. euro per år samtidigt som kommunernas utgifter skulle minska.

Personlig assistent ökar möjligheterna att klara sig på egen hand

En handikappad person har inte någon subjektiv rätt till personlig assistent. Hittills har huvudsakligen gravt handikappade unga och personer i arbetsför ålder fått en personlig assistent. Efter samordningen av lagarna skulle även gravt utvecklingsstörda, personer med autism samt rehabiliteringsklienter inom mentalvården i större omfattning kunna få en personlig assistent.

Enligt det nuvarande systemet är den handikappade personen själv den personliga assistentens arbetsgivare. Utredningsmannen föreslår att även kommunen eller en samkommun, ett samfund eller företag som ingått avtal med kommunen kunde vara assistentens arbetsgivare. På så sätt kan även sådana personer som inte kan eller vill ha rollen som arbetsgivare få möjlighet till personlig assistent.

Beträffande tolktjänster för personer med grava hörsel- och talskador föreslår utredningsmannen att det lagstadgade timantalet för tolktjänster höjs.

Ytterligare information:
Specialomsorgsdistriktets direktör Erkki Paara, tfn 050-389 92 01
Konsultativ tjänsteman Viveca Arrhenius, SHM, tfn 09-160 741 35, 050-651 38 33

Tillbaka till toppen