Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Uppskattningsvis 2 600 personer föreslås bli inkallade till patientsäkerhetsa...

Social- och hälsovårdsministeriet
16.11.2007 16.32
Pressmeddelande -

Länsstyrelserna har i dag fått ta emot sjukvårdsdistriktens listor över yrkeskunniga personer inom hälsovården som föreslås bli inkallade till patientsäkerhetsarbete, ifall arbetskonflikten inom hälsovården börjar den 20 november. En del av uppgifterna saknas fortfarande. Enligt de preliminära rapporterna som länsstyrelserna överlämnade till social- och hälsovårdsministeriet behöver sjukvårdsdistrikten över 2 600 personer till patientsäkerhetsarbete.

I Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt föreslås flest vårdare till patientsäkerhetsarbete, närmare 1 000 personer. I Birkalands sjukvårdsdistrikt är det fråga om 398 personer, i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 130 personer, i Satakunta sjukvårdsdistrikt 125 personer och i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt omkring 170 personer. I de andra sjukvårdsdistrikten handlar det om under hundra personer. Av städerna har enbart Helsingfors och Tammerfors kallat in personer till patientsäkerhetsarbete.

Länsstyrelserna har börjat höra de personer som har blivit inkallade till patientsäkerhetsarbete genast efter att lagen stadfästes. De personer som hörs har ett dygn på sig att meddela ifall han eller hon motsätter sig förordnandet till patientsäkerhetsarbete. Efter att tidsfristen har löpt ur skall länsstyrelsen förordna personen till patientsäkerhetsarbete, om det inte finns hinder för det i patientsäkerhetslagen. Åhörandet av vårdpersonalen och förordnandet skall ske bevisligen.

Personer kan endast förordnas till patientsäkerhetsarbete ifall alla andra metoder inte räcker till för att trygga patientens liv eller förhindra bestående skador. På grund av detta har sjukvårdsdistrikten fått direktiv om att först utreda och förverkliga alla andra metoder för att garantera patientsäkerheten.

För mer information: biträdande avdelningschef Marja-Liisa Partanen, tfn (09) 160 73804, 050 559 9169, regeringsråd Pekka Järvinen, tfn (09) 160 73800, 050 563 8347, överläkare Tom Silfvast, tfn (09) 160 74131, 050 4141 485 (svenskspråkiga förfrågningar)

Tillbaka till toppen