Hoppa till innehåll
Media

Työsuojeluviranomainen saa tarvittaessa salaisia vero- ja eläketietoja

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 25.6.2009 11.19
Tiedote -

Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettuun lakiin lisätään säännökset työsuojeluviranomaisen oikeudesta saada tilaajavastuulain valvontaa varten salassa pidettyjä tietoja Verohallinnolta ja Eläketurvakeskukselta. Työsuojeluviranomaisella on oikeus saada Verohallinnolta tietoja myös työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaa varten. Lisäksi viranomaiset voivat lähettää myös oma-aloitteisesti toisilleen tietoja valvontaa varten.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 25. kesäkuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Lain tavoitteena on tehostaa työsuojeluviranomaisen valvontaa ja yhteistyötä vero- ja eläkeviranomaisten kanssa. Laki liittyy yleiseen tavoitteeseen kehittää viranomaisten yhteistoimintaa ja poistaa tiedonvaihdon esteitä harmaan talouden torjunnassa sekä kehittää talousrikoksiin liittyvien viranomaisten toimintaedellytyksiä.

Tavoitteena on varmistaa työnantajalta tai muulta valvonnan kohteelta saatavan tiedon oikeellisuus työsuojeluviranomaiselle kuuluvan tilaajavastuulain valvonnassa. Lailla parannetaan erityisesti ulkomaalaisen työvoiman työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaa. Lailla pyritään myös varmistamaan, että eläkevakuuttamisessa olevat mahdolliset laiminlyönnit tulevat ilmi ja työntekijät saavat heille kuuluvan eläketurvan.

Lisätietojavanhempi hallitussihteeri Antti Posio, puh. (09) 160 72420

Tillbaka till toppen