Hoppa till innehåll
Media

Maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare och vikariehjälp för renskötare förblir oförändrad 2019

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2018 12.22
Pressmeddelande 215

Social- och hälsovårdsministeriet fastställde den 13 december maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare och maximikvantiteten vikariehjälp som ersätts för renskötare under 2019.

Under 2019 är maximikvantiteten semester för pälsdjursuppfödare 18 dagar och det maximala antalet timmar extraledighet 120 timmar per pälsdjursuppfödare. Maximiantalet vikariehjälpstimmar som ersätts för renskötare under 2019 är 200 timmar per renskötare.

Maximikvantiteterna fastställs med beaktande av det anvisade anslaget för året i fråga.
Maximikvantiteten avbytarservice för pälsdjursuppfödare och maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2019 förblir samma som under 2018.

Båda förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till utgången av 2019.

Ytterligare information:

Anne Vänskä, regeringssekreterare, tfn 0295 163 507

Tillbaka till toppen