Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Över 700 remissyttranden om lagutkasten om social- och hälsovårds- och landskapsreformen

FinansministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
9.11.2016 16.42
Nyhet

Remisstiden för det utkast till regeringsproposition som gäller social- och hälsovårds- och landskapsreformen löpte ut den 9 november. Över 700 remissyttranden lämnades av kommuner, samkommuner och andra aktörer.

Remissyttrandena förs in i statens projektregister, där de kommer att finnas offentligt tillgängliga för allmänheten. Att föra in yttrandena i registret tar några dagar. Det snabbaste sättet att ta del av ett enskilt yttrande just nu är att läsa det på remissinstansens webbplats.

Ett egentligt sammandrag av remissyttrandena blir klart i månadsskiftet november/december.

Ytterligare information:

Kati Hokkanen, överinspektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 727

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit sote-uudistus webbnyheter
Tillbaka till toppen