Hoppa till innehåll
Media

Överenskommelse om social trygghet med Sydkorea

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2017 13.44 | Publicerad på svenska 23.1.2017 kl. 9.56
Pressmeddelande 13/2017

Statsrådet har den 19 januari utfärdat en förordning om ikraftträdandet av överenskommelsen om social trygghet mellan Finland och Sydkorea. Överenskommelsen inverkar på den sociala tryggheten för de personer som rör sig mellan länderna och den träder i kraft den 1 februari 2017. Överenskommelsen gäller pensioner och arbetslöshetsförsäkring.

I överenskommelsen finns bestämmelser om s.k. utsända arbetstagare. En arbetstagare som utsänts till Sydkorea av en finländsk arbetsgivare omfattas av den finländska arbetspensionslagstiftningen och arbetslöshetsförsäkringen under sin utlandskommendering, dock under högst fem år. För denna tid tas pensionsavgifter och arbetslöshetsförsäkringspremier inte ut i Sydkorea, utan den finska arbetsgivaren och arbetstagaren betalar avgifterna till Finland enligt finsk lag. Genom överenskommelsen undviks dubbla försäkringsavgifter. Intyg för utsända arbetstagare från Finland utfärdas av Pensionsskyddscentralen.

Överenskommelsen garanterar också betalning av arbetsrelaterade pensioner från Finland till Sydkorea och från Sydkorea till Finland. I Finland stöder Pensionsskyddscentralen de sökande vid inlämningen av pensionsansökan och ansökningsförfarandet.

Rätten för arbetstagare som rör sig mellan avtalsstaterna till den sociala trygghet som Folkpensionsanstalten har hand om fastställs inte på basis av överenskommelsen.

Ytterligare information:

Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn 0295 163170, [email protected]

Tillbaka till toppen